Hlavní nabídka

Vitamín D

Celosvětově je již delší dobu pozorován výrazný nedostatek vitamínu D v lidské populaci a lékaři bijí na poplach, protože tento nedostatek má za následek nárůst velkého počtu chorob.

Roztroušená skleróza je devastující autoimunní onemocnění, která se celosvětově dotýká miliónu lidí (v České republice je odhadovaný počet pacientů mezi 17 000 – 20 000).

Přes to, že existuje celá řada léků proti roztroušené skleróze, které snižují projevy některých symptomů nemoci, žádný z nich doposud není schopen roztroušenou sklerózu vyléčit nebo tuto nemoc zastavit.

OMS platforma nabízí alternativní možnost jak zlepšit kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou. Jedním z důležitých bodů platformy OMS je stálá dostatečná hladina vitamínu D v těle.

Podle posledních výzkumů nabízí vitamín D naději pacientům s roztroušenou sklerózou. Data ukazují, že nízká hladina vitamínu D je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje roztroušené sklerózy a ukazuje se, že vitamín D je účinný při snižování rizika zánětlivých procesů spojených s roztroušenou sklerózou. Adekvátní hladina vitamínu D nejenom snižuje riziko vzniku roztroušené sklerózy, ale může také zpomalit rozvoj této nemoci.

Navíc bylo prokázáno, že vitamín D je prospěšný při prevenci a léčbě jiných neurodegenerativních nemocí jako jsou Parkinsonova a Alzheimerova nemoc.

Vitamin D snižuje rozvoj roztroušené sklerózy

Studie publikovaná v prestižním časopise JAMA Neurology ukázala možnou vazbu mezi množstvím vitamínu D a rozvojem roztroušené sklerózy. Studie byla provedena na skupině 1482 pacientech s relapsující-remitující roztroušenou sklerózou (nejběžnější forma), kteří byli současně léčeni běžným lékem (interferon beta-1b).

U této skupiny byla v průběhu 18 měsíců měřena hladina vitamínu D v krvi, provedena magnetická rezonance a dále byl posuzován stav pacienta popmocí škály EDSS. Výzkum zjistil, že hladina vitamínu D má zásadní vliv na roztroušenou sklerózu.

Pacienti s nejvyšší hladinou vitamínu D v krvi ( > 100 nmol/l) měli nejnižší rychlost tvorby nových lézí.

Dále bylo zjištěno, že pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi se vystavují riziku rozvoje roztroušené sklerózy. Konkrétně, ti pacienti s hladinou vitamínu D v krvi nižší než 62,5 nmol/l vykázali mnohem vyšší riziko rozvoje roztroušené sklerózy než pacienti s hladinou vitamínu D v krvi vyšší než 100 nmol/l.

  1. Fitzgerald KC, Munger KL, Kochert K, et al. Association of Vitamin D Levels With Multiple Sclerosis Activity and Progression in Patients Receiving Interferon Beta-1b. JAMA Neurol. 2015;72(12):1458-65.

Další studie prokázaly, že optimální hladina vitamínu D v krvi zpomaluje aktivitu roztroušené sklerózy, snižuje riziko postupu roztroušené sklerózy a oddaluje přechod na sekundární progresivní roztroušenou sklerózu.

  1. Ascherio A, Munger KL, White R, et al. Vitamin D as an early predictor of multiple sclerosis activity and progression. JAMA Neurol. 2014;71(3):306-14.
  2. Muris AH, Rolf L, Broen K, et al. A low vitamin D status at diagnosis is associated with an early conversion to secondary progressive multiple sclerosis. J Steroid Biochem Mol Biol.

Studie zmiňovaná v referenci 2 měřila hladinu vitamínu D v krvi u pacientů s podezřením na roztroušenou sklerózu během 2 let a výsledky této studie byly doslova ohromující. Pacienti, kteří měli průměrný nárůst hladiny vitamínu D v séru o 50 nmol/l během prvních 12 měsíců 5-leté studie prokázali:

Studie, zmiňovaná v referenci 3, s pacienty s roztroušenou sklerózou zjišťovala, zda různá hladina vitamínu D v krvi může předpovědět pravděpodobnost přechodu na sekundární progresivní roztroušenou sklerózu. Během této 3-leté studie bylo ukázáno, že pacienti s nízkou hladinou vitamínu D v krvi (5 – 35 nmol/l) měli 5,9 krát vyšší riziko přechodu na sekundární progresivní roztroušenou sklerózu při srovnání s pacienty s vyššími hodnotami vitamínu D v krvi (57,5 – 130 nmol/l).

Současná doporučovaná denní dávka vitamínu D ( v České republice 200 – 400 IU (mezinárodních jednotek), v různých zemích se může lišit) je dle názoru autorů výše zmiňovaných publikací zásadně nedostatečná pro udržení optimální hladiny vitamínu D. Autoři doporučují výrazně zvýšit denní dávky vitamínu D na 5000 – 8000 IU v závislosti na dalších faktorech (schopnost vstřebávání, dieta, přítomnost důležitých kofaktorů).

Závěry odborné konference pořádané v říjnu 2016 Osteologickou Akademií Zlín ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.Purkyně uvádějí jako normální hodnoty vitamínu D v krvi 75 – 200 nmol/l. Doporučují běžné denní dávkování 600 – 2000 IU vitamínu D, přičemž vyšší dávky při bedlivém sledování pacienta lékařem nejsou kontraindikovány.

Jaké jsou tedy zdroje vitamínu D?

Sluneční záření

Prekurzor vitamínu D v naší kůži je přeměněn na vitamin D působením slunce. Je tedy účelné se vystavit na rozumnou dobu slunečnímu záření. Záleží na intenzitě slunečního záření (UV indexu), která je ovšem různá v závislosti na počasí, roční době. Záleží také na ploše těla, která je vystaveno slunečnímu záření (v zimních měsících je logicky plocha těla vystavená slunečnímu záření menší než v létě). Platí racionální pravidlo, že v zimních měsících je vhodné být denně na slunci minimálně 30 minut, na jaře a podzim 15 – 20 minut a v létě stačí 5 – 10 minut).

Potraviny bohaté na vitamín D

Olej z tresčích jater, ryby a mořské plody, potraviny obohacené o vitamín D, kaviár.

Vitamínové doplňky

V České republice je vitamín D na předpis, takže je nezbytné požádat svého lékaře. Lidé, kteří nemohou být vystaveni dostatečnému slunečnímu záření či lidé s s určitými poruchami musí pro udržení dostatečné hladiny vitamínu D denně přijímat tuto zásadní složku v podobě suplementů. OMS platforma doporučuje denní příjem vitamínu D až 10 000 IU denně pro udržení ideální hladiny vitamínu D pro pacienty s roztroušenou sklerózou (150 nmol/l).

Při velmi nízkých hladinách vitamínu D se doporučují jednorázové obrovské dávky vitamínu D (až 500 000 IU).


Napište nám Váš názor